• Acupunctuur

    een volwaardige geneeswijze

  • BAF

    Erkende Beroepsvereniging

     

BAF

De Belgian Acupunctors Federation BAF is de beroepsvereniging voor acupunctuur-beoefenaars, opgericht in 1982.

Zij heeft een lange ervaring in het ijveren voor een professionele uitoefening van de acupunctuur in België en streeft reeds jaren naar een wettelijk statuut.

De statuten en organisatie van onze vereniging zijn overeenkomstig de wet op de beroepsverenigingen en de BAF werd alsdusdanig erkend door de Raad van State op 14 september 1998 en door Koninklijk Besluit van 10 februari 2003 vastgelegd.


lees meer

 

Nieuwe leden van BAF die wensen aan te sluiten bij Acerta kunnen het formilier via onderstaande link invullen.

https://vrijberoeper.be/inschrijven/?utm_campaign=BAF&utm_term=78839

acupunctuur in uw buurt?

Ben je op zoek naar een acupuncturist? Via onderstaande zoekfunctie kom je terecht bij een erkend acupuncturist van BAF. Het feit dat hij/zij lid is van een erkende beroepsvereniging, betekent dat hij voldoet aan de wettelijke normen.
* = deze acupuncturist voldoet aan de bijscholingsnormen

van

Nieuws

TCM Congres Rothenburg

Beste collega's,

 

Van 16 mei tot 20 mei is er het TCM Congres in het Duitse Rothenburg.

Aangezien BAF lid is van ETCMA krijgen de leden 20% korting bij inschrijving.

Meer info vind je hier:

...

Le Congrès TCM à Rothenburg

Chers collègues,

 

Le congrès TCM aura lieu du 16 au 20 mai à Rothenburg.

Etant membre du ETCMA, les membres de BAF reçoivent une réduction de 20% lors de leur inscription.

 

Plus d'informations peuvent être trouvées ici:

 ...