student

Jaarlijks voorziet BAF een “startervergadering” voor studenten-acupunctuur waarin items zoals verzekering, honoraria, hoe je bekend maken, wijze van geoorloofde publiciteit, samenwerking met artsen,… aan bod komen. Studenten acupunctuur kunnen een gratis lidmaatschap aanvragen door naar het secretariaat te mailen met de vermelding aanvraag aspirant lidmaatschap. baf@acupunctuur-baf.be Zij krijgen dan het ledenblad BAF-News toegestuurd. Hierin staat er telkens een bepaalde pathologie centraal. Verder vind je er info over onze beroepsvereniging en de acupunctuurwereld in terug. Een gemakkelijke wijze om al eens de sfeer van het beroepsveld op te snuiven.