verzekering

COLLECTIEVE POLIS RECHTS-BIJSTAND:

BAF-leden zijn door hun lidmaatschap automatisch ingeschreven in de groepspolis RECHTS-BIJSTAND. Hierdoor zijn zij voor de kosten van advocaat (en eventueel deskundigen) verzekerd voor burgerlijk verhaal (37.184,02€), strafrechterlijke verdediging (37.184,02€), disciplinaire verdediging voor de beroepsorde (3.718,40€), burgerlijke verdediging (37.184,02€), fiscaal recht (3.718,40€), administratief recht (3.718,40€), sociaal recht als patroon (3.718,40€) en materies betreffende onroerende goederen (12.394,67€);

COLLECTIEVE POLIS BURGERLIJKE EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID:

BAF-leden zijn door hun lidmaatschap tevens ingeschreven in de collectieve polis BURGERLIJKE en BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. Zij zijn hierdoor verzekerd voor alle activiteiten voorzien in hun basisberoep (huisarts, kinesitherapeut, verpleegkundige) en voor hun activiteiten als acupuncturist (acupunctuur, tuina-massage en kruidentherapie). De lichamelijke schade is verzekerd voor 2.478.935,20€ per schadegeval en per verzekeringsjaar, de stoffelijke schade voor 123.946,76€.