Corona adviesBeste Collega’s,
 
Nu de meeste collega’s beslist hebben om de praktijk te sluiten, komen de vragen naar financiële tegemoetkoming.
Als beroepsvereniging kunnen we enkel de adviezen van de overheid delen.
 
Om te weten of je effectief in aanmerking komt, kan je best individueel advies vragen aan je boekhouder of je sociaal secretariaat.
 
 
De adviezen van de overheid zijn de volgende:
 
Automatisch uitstel van betaling:
 
Ondertussen hebben wij een bevestiging ontvangen dat de deadlines voor het indienen van de verschillende aangiften zijn versoepeld.
Daarnaast is er ook een automatische versoepeling voor de betaling van de BTW en bedrijfsvoorheffing. De betalingstermijn wordt automatisch verlengd met 2 maanden.
Er is ook een automatisch uitstel van betaling van de personenbelasting en vennootschapsbelasting voor de aanslagbiljetten die gevestigd zijn vanaf 12 maart 2020.
In bijlage vindt u volledig overzicht met alle uitleg.
 
Hieronder lijsten we voor u ook nog de voornaamste subsidiemaatregelen op:
(naast het automatische uitstel hierboven):
 
 
-Corona-hinderpremie
 

Volledige sluiting geeft u recht op een eenmalige premie van 4.000,00 euro

na 21 dagen extra premie van 160,00 euro per dag

Afhaalrestaurants en frituren die overschakelen op afhaal, genieten van de premie van volledige sluiting.
Enkel weekendsluiting geeft u recht op een eenmalige premie van 2.000,00 euro

na 21 dagen extra premie van 160,00 euro per dag

De hinderpremie kan nog niet aangevraagd worden, maar je kan via de onderstaande link wel je gegevens doorgeven, en dan wordt je verwittigd wanneer de toepassing beschikbaar zal zijn.
https://vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
 
-Overbruggingsrecht
 

Bij sluiting van minimum 7 dagen aaneensluitend: uitkering van minimum 322,92 euro
Bij sluiting van minimum 14 dagen aaneensluitend: uitkering van minimum 645,85 euro
Bij sluiting van minimum 21 dagen aaneensluitend: uitkering van minimum 968,77 euro
Bij sluiting van minimum 28 dagen aaneensluitend: uitkering van minimum 1.291,69 euro

 
-Uitstel (= GEEN afstel of vrijstelling) van betaling sociale bijdrage:
geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 (met achteraf bewijs van financiële moeilijkheden door de Corona).
Om een uitstel van betaling te krijgen omdat u getroffen bent door de gevolgen van het Corona-virus, moet u bij de aanvraag rekening houden met het volgende:
 

Vóór 31/03/2020 moet het uitstel voor 1e kwartaal 2020 aangevraagd worden; vóór 15/06/2020 dat voor 2e kwartaal 2020.
Uitstel loopt voor de bijdragen 1e kwartaal 2020 tot 31/03/2021 en dat voor 2e kwartaal 2020 tot 30/06/2021.

 
En dit door volgende gegevens te vermelden aan uw sociale verzekeringsfonds:

naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
naam en zetel van zijn bedrijf;
ondernemingsnummer.

 
I
TOT SLOT:
 
Er is maar één dringende – eventuele - aanvraag omtrent betalingsuitstel voor de sociale bijdragen van het 1ste kwartaal 2020 (indien u deze nog niet hebt betaald).
 
U zult voor alle andere aanvragen voldoende tijd krijgen. Panikeer dus niet te vlug.
Momenteel worden zelfs de aanvraagprocedures voor de hinderpremie en het overbruggingsrecht nog volledig uitgewerkt.
 
BAF-bestuur